Kam-an – Podkowa Leśna

Wyniki uczniów klas VIII na Teście Ósmoklasisty w roku 2022 i 2021 w tzw. terminie głównym, tj. w maju 2021 i maju 2022 r.

W naszej analizie opieramy się na wynikach i parametrach statystycznych przedstawionych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Linki:

Zajmiemy się głównie wynikami z Matematyki

W roku 2022 średnia ilość punktów zdobyta na Teście Ósmoklasisty z Matematyki w skali kraju to 56%.

Mediana przypada na 60% co oznacza ,że połowa uczniów zdobyła mniej niż 60% z testu z Matematyki a druga połowa więcej niż 60%.

W roku ubiegłym (2021) mediana przypadła na grupę która osiągnęła 44%, a więc wyniki były dla większości populacji gorsze.

Dominują (dominanta) uczniowie którzy dobyli 96% ale jest ich nie całe 7% całej populacji . (zdawało 477 988 uczniów) ale mamy też 5% populacji uczniów, którzy zdobyli 100% .

W roku ubiegłym dominowali uczniowie którzy zdobyli 20% punktów i stanowili 7% populacji zdających (zdawało 342 702 uczniów).

W roku 2022 32% populacji uczniów zdobyło więcej niż 80%.

W roku ubiegłym ponad 80% punktów zdobyło 17% zdających.

W roku 2022 prawie 43% uczniów zdobyło mniej niż 50% z możliwych do zdobycia punktów.

W roku ubiegłym takich uczniów było 60%.

Egzamin ósmoklasisty – pozostałe przedmioty

We wszystkich, poza językiem polskim, przedmiotach (dominanta), czyli najliczniejsza grupa osób, która zdobyła liczbę punktów zaliczaną do tej samej grupy przypada na wyniki bliskie lub równe 100%.

Polski: dominanta 64% osiągnięta przez 5% populacji (zdawało 478 110 ). Mediana przypadła na grupę która osiągnęła 62% . Ponad 80% punktów osiągnęło 15% populacji uczniów zaś 50% i mniej punktów zdobyło prawie 30% uczniów

Angielski: dominanta 100% osiągnięta przez 10% populacji (zdawało 471 063, czyli prawie wszyscy, którzy przystąpili do obowiązkowego egzaminu z Matematyki)

Francuski: dominanta 100% osiągnięta przez 30% populacji (ale zdawało tylko 85 uczniów)

Hiszpański: dominanta 100% osiągnięta przez około 55% populacji (ale zdawały tylko 163 osoby)

Niemiecki: dominanta 100% osiągnięta przez około 4% populacji (zdawało 10 097 uczniów)

Rosyjski: dominanta 100% osiągnięta przez około 7% populacji (zdawało 1217 uczniów)

Włoski: dominanta 89% (zdawało tylko 8 uczniów).

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i rysunkami.

Zakończenie roku w szkole Kaman-edu w Podkowie Leśnej

Zakończenie roku w szkole Kaman-edu w Podkowie Leśnej

10 czerwca 2022 w sobotę w KAMAN odbyło się zakończenie roku szkolnego 2021 / 2022 połączone z wręczeniem dyplomów uczestnikom zajęć. Poza kilkoma zdjęciami ze spotkania prezentujemy wybrane dyplomy, które obrazują spektrum kursów i sesji, które miały miejsce w kończącym się roku szkolnym. Na każdym z wybranych dyplomów, ze względu na restrykcje RODO zamazaliśmy nazwiska osób pozostawiając tylko imiona.

Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy wesołych wakacji! 😎

W KAMAN oferujemy trzy rodzaje kursów: MATEMATYKA, ANGIELSKI PROGRAMOWANIE.

  • W zakresie ANGIELSKI – mamy sesje kursów uzupełniających zajęcia szkolne, sesje przygotowujące do MATURY, do EGZAMINÓW Cambridge jak i sesje specjalistyczne stricte zawodowe egzaminy „PATH CAREER” czy KONWERSACJE i KOREKTY JĘZYKOWE. 
  • W zakresie MATEMATYKA – oferujemy sesje uzupełniające zajęcia szkolne czyli KOREPETYCJE  jak i  sesje rozszerzone o kurs EUREKA MATH czy MATH HIGH SCHOOL  KHAN ACADEMY. Uczyliśmy zarówno uczniów szkół podstawowych jak średnich, przygotowywaliśmy do Testów Ósmoklasisty oraz do egzaminów MATURA.
  • W zakresie PROGRAMOWANIE – mimo młodego wieku uczestników prowadzone były kursy dla zaawansowanych: sesje programowania w języku PYTHON, HTML oraz JAVASCRIPT. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i uczestnictwa w zajęciach!

PANEL EDUKACYJNY –  SESJA „LOTNICZE PASJE”

KAMAN dla PODKOWY LEŚNEJ – PANEL EDUKACYJNY – SESJA „LOTNICZE PASJE”

w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BOHATERÓW WARSZAWY w PODKOWIE LEŚNEJ

KAMAN pod koniec ubiegłego roku, w dniu 25 listopada 2021 r. zorganizowała w Szkole Samorządowej w Podkowie Leśnej  pierwszą z czterech zaplanowanych na rok szkolny 2021 2022 sesji Panelu Edukacyjnego.

Sesja zatytułowana „Pasje lotnicze” była poświęcona lotnictwu.

O sesji na swojej stronie informowała Szkoła:
https://www.facebook.com/Samorz%C4%85dowa-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Podkowie-Le%C5%9Bnej-2164253360484232/

Sesja została zorganizowania za naszym staraniem.  

W czwartek 25 listopada 2021 roku na dwu lekcjach fizyki, uczniowie klas VIII spotkali się z czołowymi polskimi naukowcami o światowej renomie, konstruktorami oraz managerami przemysłu lotniczego w Polsce i Europie.

Na osobiste zaproszenie Pani Kamili Antkowiak, od nazwiska której wywodzi się nazwa KAMAN uczniowie klas VIII  spotkali się z:

1. Panem dr. inż.  Andrzejem Podsadowskim, pierwszym Dyrektorem GE Poland współpracującego z Instytutem Lotnictwa w Warszawie – a faktycznie budowniczym na zlecenie Amerykańskiej Centrali GE – placówki konstrukcyjno-badawczej GE w Polsce, do dziś istniejącej, podczas kiedy aktualnie dr inż. Andrzej Podsadowski uczestniczy w  pracach Agendy Clean Sky Komisji Europejskiej pracując nad projektami lotniczymi przyjaznymi środowisku. Należy podkreślić, aby oddać prawdę o całym przedsięwzięciu, że Pan dr inż. Andrzej Podsadowski był duchem całego przedsięwzięcia tj. pierwszej sesji Panelu Edukacyjnego, która ma być dalej przedstawiana młodzieży na terenie  Powiatu grodziskiego pod auspicjami Wydziału Oświaty i Edukacji Urzędu Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki  oraz w Warszawie.

2.  Panem dr. hab. inż. Zbigniewem  Wołejsza, pracownikiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, kierownikiem Zakładu Inteligentnych Technologii, konstruktorem tak przydatnych obecnie obiektów lotniczych jak wiropłaty, sterowce. Te ostatnie, co wynikało z wykładu Pana dr. hab. inż. Zbigniewa Wołejszy plasują Polskę w grupie Państw kontrolujących „niski kosmos”, co pozwala np. na kontrolę za pomocą sterowców na uwięzi granic Państwa Polskiego – co w dniu 25 listopada 2021 miało szczególnie aktualny wydźwięk.

3. Panem dr. inż. Krzysztofem Piwkiem najbardziej zasłużonym i doświadczonym z trójki czwartkowych prelegentów w branży lotniczej. Głównym konstruktorem tak znanych, i tak bardzo dobrze sprzedających się samolotów, jak m.in. ISKIERKA, DROMADER czy MEWA, współtwórcy projektu IRYDA. W ostatnim okresie jedyny egzemplarz ISKIERKI został był sprowadzony do Polski przez amerykańskiego pilota, który pokonał ta „kruszyną w zestawieniu z znanymi gigantami  przemysłu lotniczego” Atlantyk lecąc nad Labaradorem, tym samym dostarczając do Polski na dziś jedyny egzemplarz ISKIERKI.

Niezwykle cenne, wychowacze i kształcące było wyłożenie przez Pana dr. inż. Krzysztofa Piwka czym jest i czym powinna być kreatywność, której posiadania życzył każdemu ze słuchających Go uczniów.

Prelekcje, posiadające aspekt wykładu akademickiego, na co zwrócił uwagę obecny na sesji jeden z Nauczycieli Szkoły, pozwoliły Uczniom zapoznać się z:

  • historią lotnictwa i jej pionierami
  • podstawami naukowymi teorii samolotu, jak chociażby teoria skrzydła i pochodzenie siły nośnej
  • budową aerostatów i wiropłatów a także ich rolą teraz i w przyszłości nad czym pracuje i o czym mówił Pan dr. hab. inż. Zbigniew Wołejsza
  •  rozwijanym w Europie a w Polsce pilotowanym przez Pana dr. inż. Krzysztofa Piwka projektem „taksówek powietrznych”
  • ekologicznymi aspektami lotnictwa nad czym aktualnie pracuje z dużym zespołem Agendy Clean Sky Komisji Europejskiej Pan dr inż. Andrzej Podsadowski.

KAMAN docenia i bardzo dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg pierwszej sesji „Pasje lotnicze”, w szczególności Uczniom Szkoły z klas VIII w tym Miłoszowi Szymańskiemu, oraz Kamilowi Karlickiemu a także Pani Oli Witkiewicz-Kucharczyk nauczycielowi fizyki w Szkole, która wzięła na siebie ciężar przygotowania Uczniów do uczestnictwa w sesji.

KAMAN – uczniowi – który poprawnie odpowiedział na pytanie Pana dr. hab. inż. „Od jakiej wysokości na Ziemią „zaczyna” się Kosmos?”  w nagrodę funduje semestr rocznego kursu.

Rodzaj kursu do wyboru przez ucznia: angielski, matematyka, programowanie, biologia, chemia, fizyka, język polski, język hiszpański, historia.

Oferta edukacyjna KAMAN dostępna jest na stronie: www.kam-an.edu.pl

Opis sesji z strony współorganizatora, Szkoły Samorządowej dostępny na:

https://www.facebook.com/Samorz%C4%85dowa-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Podkowie-Le%C5%9Bnej-2164253360484232/

Kiedy zacząć naukę języka obcego?

Odwieczny problem każdego rodzica: kiedy jest dobry moment, by dziecko zaczęło przygodę z językiem angielskim? Czy warto dziecku w kołysce puszczać angielską muzykę i literaturę? Czy jest jasno określony czas, kiedy należy rozpocząć przygodę z językiem? Odpowiedzi na te i inne pytania udziela Anna Wieczorek, autorka podręczników do języka angielskiego:

Wywiad z Anną Wieczorek

Wakacje to czas, który wspólnie spędzamy z naszymi dziećmi, dlatego warto ten czas wykorzystać na naukę języka angielskiego . Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z Anną Wieczorek, autorką podręczników opartych o metodę BINGO, którą wykorzystujemy w naszej szkole.

Dowiecie się jak tworzone są teksty i piosenki do podręczników, dzięki którym dzieci łatwiej przyswajają język angielski.

Metoda Masters

Czy udzielenie w teście 80 – 95 % poprawnych odpowiedzi oznacza, że wystarczająco opanowaliśmy materiał?

Zobacz, co na ten temat myśli Sal Khan – prekursor metody Masters.