Matematyka dla każdego. Od szkoły podstawowej do matury!

W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia rozpoczynamy 4 września 2023 a kończymy 17 czerwca 2024. Przerwy w zajęciach zgodnie z trybem pracy szkół publicznych: https://kalendarzswiat.pl/kalendarz_szkolny.

Cennik: https://korepetycjepodkowa.edu.pl/cennik/.

Skontaktuj się z nami!
  • Poszerzysz swoją wiedzę, oszczędzając czas i pieniądze.
  • Dla planujących naukę poza granicami Polski przygotowaliśmy pakiet Math with English z Modułami tematycznymi K12 obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii i USA.
  • Zobacz listę modułów, których uczymy w zakresie K12 i Math with English:

MATEMATYKA KOREPETYCJE - STACJONARNIE I ONLINE

poland-gc8e2e9619_640

TEST ÓSMOKLASISTY

Moduł 1 – Liczby naturalne i całkowite
Moduł 2 – Liczby wymierne
Moduł 3 – Procenty
Moduł 4 – Wyrażenia algebraiczne
Moduł 5 – Równania
Moduł 6 – Układ współrzędnych i wykresy zależności
Moduł 7 – Statystyka opisowa i prawdopodobieństwo
Moduł 8 – Geometria na płaszczyźnie
Moduł 9 – Bryły
Moduł 10 – Arkusze egzaminacyjne

poland-gc8e2e9619_640

MATURA

Moduł I – Liczby rzeczywiste
Moduł II – Wyrażenia algebraiczne
Moduł III – Równania i nierówności
Moduł IV – Funkcje
Moduł V – Ciągi
Moduł VI – Trygonometria
Moduł VII – Planimetria
Moduł VIII – Geometria analityczna
Moduł IX – Stereometria
Moduł X – Elementy statystyki opisowej. Prawdopodobieństwo i kombinatoryka
Moduł XI – Rachunek różniczkowy
Moduł XII A – Arkusze egzaminacyjne matura poziom podstawowy
Moduł XII B – Arkusze egzaminacyjne matura poziom rozszerzony

 
america-flag-gbbbf46aed_640

MATH with ENGLISH 1

Moduł A1 – Intro to basic mathematical vocabulary
Moduł B1 – Intro to natural, integer and rational numbers
Moduł C1 – Intro to exponents, radicals and scietific notation
Moduł D1 – Intro to ratios, rates and percentages
Moduł E1 – Intro to variables and algebraic expresions
Moduł F1 – Intro to equations
Moduł G1 – Intro to coordinate plane
Moduł H1 – Intro to basic geometry
Moduł I1 – Intro to volume and surface area
Moduł J1 – Intro to statistics and probability

 
 
 
 
 
america-flag-gbbbf46aed_640

MATH with ENGLISH 2

Moduł A2 – Intro to basic mathematical vocabulary
Moduł B2 – Intro to real numbers
Moduł C2 – Intro to algebraic expressions
Moduł D2 – Intro to equations and inequalities

Moduł E2 – Intro to functions
Moduł F2 – Intro to sequences
Moduł G2 – Intro to plane trigonometry
Moduł H2 – Intro to spherical trigonometry
Moduł I2 – Intro to plane and solid geometry
Moduł J2 – Intro to analytic geometry
Moduł K2 – Intro to mathematical statistics
Moduł L2 – Intro to theory of probability
Moduł M2 – Intro to differential calculus