Kam-an – Podkowa Leśna

Czy udzielenie w teście 80 – 95 % poprawnych odpowiedzi oznacza, że wystarczająco opanowaliśmy materiał?

Zobacz, co na ten temat myśli Sal Khan – prekursor metody Masters.