ZIEMIA i KOSMOS (Earth and Space Science – Next Generation Science Standard), stacjonarnie i online, dla UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH od klasy 6 i UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH uczących się w ED jak i SZKOŁACH REGULARNYCH, INTERDYSCYPLINARNY KURS na styku MATEMATYKI, CHEMII , WOJSKOWOŚCI i HUMANISTYKI

Zapraszamy osoby rozwijające swoje pasje na gruncie współczesnych osiągnięć nauki światowej na interdyscyplinarny kurs.

W ramach kursu omawiane są zagadnienia:

  • Ziemia i Kosmos (Earth in Space)
  • System Ziemia – Słońce – Księżyc (The Earth – Sun – Moon System)
  • Pogoda i klimat (Weather and Climat)
  • Geosfera (The Geosphere)
  • Wojna w Kosmosie – dodany przez KAMAN do Earth and Space Science NGSS Khan Academy element kursu dla uczniów szkół średnich.

Photo by NASA on Unsplash

Można korzystać stacjonarnie lub online. Można wykupić Moduł (10 sesji) lub semestralny albo roczny kurs. Kurs rozwija kreatywność, uzasadnia Uczniom potrzebę nauki przedmiotów szkolnych: MATEMATYKI, CHEMII, FIZYKI, HISTORII, JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO (tych ostatnich jako źródeł kultury i zrozumienia myślenia innych nacji).

Marcin Woźniak

PROWADZĄCY

Marcin Woźniak – absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej na kierunku Meteorologia Wojskowa WAT, wykładowca w Wojskowej Akademii Technicznej, mgr inż. ppłk w st. spocz. wykładający matematykę, fizykę atmosfery, laserolokację. Absolwent podyplomowych Studiów PAN i AON w zakresie zarządzania Informatyki i Obronności. Założyciel i prowadzący jedną z pierwszych po 1989 roku niepubliczną placówkę oświatową działającą na terenie Warszawy. Od 2018 roku założyciel, wspólnik i prowadzący w KAMAN PODKOWA LEŚNA.